Vores tilgang

Vi ved, at mennesker er forskellige og lærer bedst på forskellige måder. Der er mange faktorer, der spiller ind, og der er ingen indlæringspræference, der er ‘rigtig’ eller ‘forkert’.

For at sikre at vores online kommakursus giver dig den bedst mulige oplevelse og optimale læring, er kurset opbygget efter 4MAT-metoden. Ved hjælp af denne metode kan vi tilgodese alle kursisters forskellige behov, fordi den netop tager udgangspunkt i menneskers forskellige læringsprocesser og indlæringspræferencer.

Kommakurset er opbygget efter 4MAT-metoden.

Med 4Mat-metoden har vi sat fokus på optimal læring ved blandt andet at appellere til flere forskellige læringsstile. I praksis betyder det, at hver kommalektion består af:

  • Teoretisk gennemgang
  • Konkrete eksempler
  • Opgaver med feedback

Derudover benytter vi flere forskellige typer af medier, for eksempel speak, tekst, billeder og forskelligartede interaktive opgavetyper. Igen for at appellere til flere forskellige læringsstile, så samtlige kursistdeltagere vil opleve et optimalt udbytte af kommakurset.